energirepubliken

Bli delägare i Sveriges största solpark

Boende & Ekonomi Vill du göra en bra investering samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid?

Kalmar Energi, som tidigare byggt Nöbble Solpark, planerar att bygga Sveriges största solpark på Kalmar Öland Airport. Här kan privatpersoner och företag från hela Sverige bli delägare i framtidens gröna energi.

– Sommaren 2016 driftsatte vi vår första solpark Nöbble Solpark. Andelarna sålde snabbt slut vilket visar att intresset för att bli delägare i en solpark är mycket stort. Privatpersoner köper andelar för sin egen elanvändning, men du kan också köpa en större andel av solparken och bli så kallad direktägare, säger Therese Andersen, kommunikationschef på Kalmar Energi.

Kalmar Energis filosofi är att bygga solparker på platser som inte kan användas till exempelvis traditionellt bostadsbyggande eller nyttjas på annat sätt. Det innebär att marken i anslutning till exempelvis Kalmar Öland Airport kan nyttjas på ett optimalt sätt.

– Solparken byggs i fyra etapper och vi har några andelar kvar att sälja innan vi påbörjar den första etappen. Genom att bli delägare i en solpark blir du mer oberoende av elmarknadens svängningar och gör samtidigt en investering i en mer hållbar framtid, avslutar Therese Andersen.