Hello world

Det är en av grundförutsättningarna för att leva ett självständigt och oberoende liv.
h

Krönika Curt Persson, ordförande, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Drömboende för äldre till rimlig kostnad

Vår livskvalitet är i hög grad kopplat till hur vi bor. I dag lever vi längre och friskare och det ställer nya krav på boendet. Det är en välfärdsvinst om äldre bor bra.

Boendet är en av de viktigaste frågorna för PRO:s medlemmar. Hur man bor värderas högt för livskvaliteten. Men, så många som en tredjedel av medlemmarna oroar sig för att de ska få en försämrad boendesituation.

Flertalet äldre bor i sina egna hem och så vill de att det ska vara så länge som möjligt. För många innebär kvarboendet ändå till slut att vardagslivet blir alltför begränsat. Det blir svårt att röra sig i bostaden på grund av för höga trösklar, alltför smala dörröppningar och trånga badrum.

Det kan också bli svårt att ta sig in och ut ur bostaden på grund av trappor. Man blir fånge i sitt eget hem. Enligt Boverket saknar en miljon hushåll i flervåningshus hiss.

Vi äldre är inte en homogen grupp utan vi har som alla andra vitt skilda önskemål om hur vi vill bo. Därför måste det finnas olika alternativ att välja mellan.

I dagsläget finns det alldeles för få tillgänglighetsanpassade bostäder som underlättar för oss att fortsätta leva ett självständigt liv. Statistik visar att det finns 35 000 till 40 000 senior- och trygghetsbostäder. Det är en droppe i havet mot bakgrund av att det i dag finns nära 1,9 miljoner pensionärer.

Någon samlad statistik över kostnader för senior- och trygghetsboenden för äldre finns inte, men nedslag på några orter visar att hyrorna är höga. Det är inte ovanligt att en ny trerumslägenhet anpassad för äldres behov kostar över 10 000 kronor i månaden. Ställ det mot genomsnittsinkomsten för en PRO-medlem som är 13 800 kronor före skatt.

Det är en ekvation som inte går ihop. Många medlemmar är också oroade för sin ekonomiska situation och därmed möjligheten att välja ett bra boende.

PRO:s medlemmar menar att det viktigaste i boendemiljön är tillgång till service i form av en butik där man kan handla livsmedel och närhet till vårdcentral och apotek. Butiken är inte bara ett ställe att handla mat på, utan även en mötesplats för kontakt och gemenskap. Det är en av grundförutsättningarna för att leva ett självständigt och oberoende liv.

Det är en välfärdsvinst om äldre bor bra, i första hand för individen, men också för samhället. Ett bra och tillgängligt boende gör att äldre kan bo hemma och leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna. Det skjuter upp och minskar kostnader för vård och omsorg. Kommunerna måste därför ta ansvar för äldres boende. Det är inte en äldreomsorgsfråga utan det handlar om boende- och bostadspolitik.

Under årets Almedalsvecka presenterar PRO ett boendepolitiskt program med konkreta förslag för att skapa goda förutsättningar för ett bra och tryggt boende för äldre.