ThinkstockPhotos-523032011 (kopia)

Thinkstock (featured image)

Framsteg inom alzheimerforskningen

Hälsa & skönhet Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden, berättar om deras arbete och aktuella framsteg inom forskningen.

Lars Carlén

Vilka aktuella framsteg har gjorts inom alzheimerforskningen?

Liselotte Jansson
Liselotte Jansson

– Forskningen om alzheimer och andra demenssjukdomar har glädjande nog haft en stark utveckling de senaste åren. Med de genombrott som forskarna gör nu om sjukdomarnas mekanismer, den explosionsartade utvecklingen av nya verktyg inom grundforskningen och utvecklingen av nya tester för att ställa diagnosen vågar jag hoppas att vi kommit en bit på rätt väg.

 

Tror ni att alzheimer i framtiden kommer att kunna botas helt?

– Ja det måste vi tro, men för att lyckas behövs ny innovativ forskning och att fler forskare ägnar sig åt detta forskningsområde.

 

Vad gör ni i fonden?

– Vi delar årligen ut anslag till landets ledande forskare. Vi arbetar också med att sprida kunskap om alzheimer och andra demenssjukdomar, det finns mycket okunskap som omgärdar dessa sjukdomar. Den största delen av våra intäkter går till forskningsanslag där slutmålet är att kunna utveckla en bromsmedicin och ett botemedel för Alzheimers sjukdom och andra demensdiagnoser. En mindre del av våra medel går till vårdutvecklingsprojekt till exempel till kompetensutveckling av personal i primärvården så de blir duktiga på att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.