ThinkstockPhotos-179222044 (kopia)

Thinkstock (featured image)

“Människor behåller sin nyfikenhet”

Hälsa & skönhet Vi lever med de vanor vi alltid har haft. Dagens 70-åringar, som växte upp under den relativt trygga efterkrigstiden, är betydligt aktivare än samma åldersgrupp för 30 år sedan.

sarawikstrom

Sara Wikström

Antalet äldre i världen ökar dramatiskt. Men den nya äldre generationen utgör en helt annan grupp än de vi kallade äldre för 30 år sedan.

Ingmar Skoog är professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet. Där utförde man på 1970-talet en forskningsstudie, den så kallade H70-studien, som mätte olika aspekter av hälsa hos 70-åringar. På 1980- och 2000-talet gjordes studien om på exakt samma sätt. Därmed har man kunnat jämföra dagens 70-åringar med de tidigare, och man har belägg för att äldre är aktivare nu än någonsin.

Ingmar Skoog
Ingmar Skoog

– Det stämmer antagligen även in på 50- och 60-åringarna. Själva företeelsen att vara vuxen har i sig själv förändrats, och sättet vi lever på när vi blir äldre är ju bara en fortsättning på vår tidigare livsstil, säger Ingmar Skoog.

Och att vara vuxen i dag innefattar alltså att man är betydligt mer aktiv än förr. Vi reser mer, bjuder in till fest oftare, går på teater och bio, eller ut och dricker vin. Vi lever så att säga ett mer ungdomligt liv, hela livet.

 

Det finns en förväntan som inför en jättelång semester, där vi ska hinna med allt vi vill göra i livet.

 

Vad är orsakerna bakom denna förändring?

– För det första är vi friskare längre. Vi klarar åldrandet bättre beroende på att färre röker, fler äter bättre och motionerar mer regelbundet. De sjukdomar vi ändå får finns det större chans att bota med dagens mediciner. Sedan handlar det också om ett förändrat synsätt. De som föddes i Sverige på 40-, 50- och 60-talet, under efterkrigstiden, har haft en relativt trygg tillvaro och levt i ett välfärdssamhälle hela livet. Dagens äldre har dessutom haft mer tillfälle att vila och återhämta sig än tidigare generationer. Första semesterveckan infördes 1939 och lediga lördagar i mitten av 1960-talet. Mellan 1986 och 2008 ökade också andelen högutbildade från 23 procent till 53 procent.

I det massmediala samhället får vi också fler intryck, allt detta påverkar vår hälsa och livsstil. Enligt Ingmar Skoog var man förr glad om man kunde ha en tämligen dräglig tillvaro som pensionär.

– I dag ser vi snarare fram emot pensionen. Det finns en förväntan som inför en jättelång semester, där vi ska hinna med allt vi vill göra i livet.

– Det är ju en väldigt positiv utveckling, vi är inte rädda för att bli äldre. Positiv, så länge vi inte drabbas av besvikelse, om vi trots allt skulle bli för sjuka eller trötta för att orka uppfylla alla drömmar, säger Ingmar Skoog.

Forskningen vid Göteborgs universitet visar också att det under de senaste decennierna har skett en del förändringar i 70-åringarnas personlighetsdrag. De är till exempel mycket mer tävlingsinriktade nuförtiden, särskilt kvinnor. Kvinnor har också mindre skuldkänslor i dag. 70-åringar över lag är mer utåtriktade, har ett större behov av nära relationer och de klarar sig mycket längre självständigt, med bilkörning och liknande. Man kan också se att äldre i dag oftare är lyckligt gifta och har mer sex än för 30 år sedan.

– Man förväntar sig mer av livet och vill fortsätta utvecklas, även efter 50-årsåldern. Det är roligt, tycker jag, att människor behåller sin nyfikenhet.

 

Sättet vi lever på när vi blir äldre är ju bara en fortsättning på vår tidigare livsstil.

 

Kan det inte resultera i alltför höga förväntningar, att man måste vilja göra så mycket?

– När man kommer upp i ålder handlar det sällan om press eller förväntningar. Man bryr sig inte längre så mycket om vad andra tycker. Det man vill göra, gör man. Det man inte har lust till väljer man bort, avslutar Ingmar Skoog.