Vegard Söraunet

ODIN Fonder – en aktiv förvaltare

Boende & Ekonomi ODIN Fonder är en nordisk fondförvaltare som erbjuder 10 aktivt förvaltade fonder på den svenska marknaden.

Att vara en aktiv förvaltare innebär att förvaltarna själva tar besluten vilka bolag de ska investera i, utan att följa något index. Det är enkelt att jämföra en aktivt förvaltad fond med en indexfond eftersom avgifterna alltid är dragna när avkastningen visas. Avgifterna dras alltid med 1/365-del om dagen.

ODIN har sunda värderingar och en dokumenterat framgångsrik investeringsmodell.

– Vår tydliga investeringsfilosofi, som vi kallar ”Odin-modellen”, kännetecknas av att vi ser alla våra investeringar på lång sikt, att vi har disciplinerade förvaltare och att våra portföljer är koncentrerade med vanligtvis mellan 25-35 innehav, säger Vegard Söraunet.

Som aktiv förvaltare letar ODIN kontinuerligt efter nya potentiella investeringar och förbättrar ständigt sina analyser. Bland annat åker de runt och besöker många bolag.

– Goda investeringsbeslut är beroende av gott omdöme och gott omdöme är endast möjligt med relevant kunskap. Vi känner företagen vi investerar i väldigt bra och vi vet precis varför vi valt just dessa bolag till våra portföljer, avslutar Vegard Söraunet.