Foto: Iakov Kalinin/Adobe stock

Foto: Iakov Kalinin/Adobe stock

Så flyttar du utomlands

Boende & Ekonomi Det är populärt bland frusna nordbor att flytta till varmare länder. Tänk på att ta juridisk hjälp när du köper hus för att undvika problem.

andersedstromfrejman

Anders Edström Frejman

Det kan finnas många anledningar till en flytt till varmare breddgrader för den som befinner sig i slutet av arbetslivet eller varit pensionär några år. Ofta är det en kombination av flera saker som avgör beslutet.

– De flesta 55+ flyttar för värmen, ljuset och vädret. Men det kan också finnas ekonomiska skäl och en önskan att göra något nytt och spännande. En del som växt upp i ett annat land flyttar också tillbaka till sitt ursprungsland när de slutar arbeta, säger Ulf Skarin på Private Banking, Swedbank.

Han menar att det är främst till Europa, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Thailand och andra varma ställen utanför Europa som denna typ av flyttlass går. 

Smart fakta

En flytt inom EU-land är relativt enkel, men skattesystemen, till exempel gällande arvs- och sambeskattning skiljer sig åt mycket mellan länderna.

– Det är viktigt att flytta av rätt anledning och veta vad man har för mål. Pengar är viktigt, men är inte allt. Många mår bättre i varmare klimat och kan hålla sig mer igång, vilket bidrar till en bättre fysisk livskvalitet, säger Göran Andersson på Sparsam Skatt.

Portugal allt populärare

Hans uppfattning är att de som flyttar ofta tänkt igenom detta under en lägre tid. Det är ganska många flyttlass av denna typ som går från Sverige.

– Totalt emigrerar 50 000 från Sverige varje år. Två tredjedelar av dessa är utlandsfödda och många flyttar tillbaka till sina hemländer. Men när det kommer till de som går i pension och då väljer att flytta till helt ett nytt hemland så är Spanien populärt. Det rör sig om cirka 1500 individer per år, Frankrike runt 1000 och Portugal 500 årligen.

Jörgen Grönlund, SEB Private Banking bekräftar denna bild.

– Portugal har under senare år seglat upp som ett populärt alternativ att flytta till. Att landet blivit så populärt beror nog på en kombination av bra klimat, generellt lägre kostnadsnivå än i Sverige och fördelaktiga skatteregler för svenska pensionärer.

 

Det ska vara en flytt till något roligt, inte från till exempel skatt.

Ulf Skarin

 

Exempelvis har Portugal ingen skatt på privat tjänstepension. Men det finns många saker man behöver tänka på rent generellt oavsett vart man flyttar.

– Av skatteskäl är det alltid viktigt att flytta definitivt. Permanentbostaden måste avvecklas, däremot kan man behålla en sommarbostad, säger Göran Andersson.

Skatteregler

Att äga en permanentbostad i Sverige klassas som ”väsentlig anknytning” och då anses man fortsatt skattskyldig av Skatteverket.

– Andra saker som kan ge väsentlig anknytning till Sverige är exempelvis att man äger ett svenskt bolag eller har kvar make/maka eller minderåriga barn i Sverige. Den som inte längre vill skatta i Sverige får därför ställa in sig på att göra sig av med det mesta man äger där. Man får också skatta i Sverige om man vistas där stadigvarande och det innebär att man bör vara beredd på att inte vara i Sverige mer än några månader per år, säger Jörgen Grönlund.

En flytt kostar

En flytt är alltid förenad med kostnader. Även om den sker inom Sverige, men det uppstår förstås extra kostnader och tillkommer byråkrati när flytten går till ett annat land.

– Oftast kostar själva flyttlasset mer när man flyttar utomlands. Ett alternativ är att köpa möbler i det nya landet. Det är också en kostnad för att hantera uppehållstillstånd. Emigrerar 55-plussaren och byter skattehemvist innebär det än mer pappersexercis. Det är också oftast så att man har låg kunskap om hur deklarationer funkar i det nya landet och behöver köpa hjälp för detta, liksom översättningar från svenska till det lokala språket. Men en flytt inom EU är betydligt enklare, säger Ulf Skarin.

 

Av skatteskäl är det alltid viktigt att flytta definitivt.

Göran Andersson

Göran Andersson
Göran Andersson. Foto: Sparsam skatt

 

Om man flyttar utanför Europa bör man till exempel ha en privat sjukvårdsförsäkring. Men den som fyllt 61 år och lyfter svensk pension kommer in i de flesta nationella sjukvårdssystem. Dock måste detta kollas upp.

– Jag uppfattar att de flesta upplever sjukvården i Frankrike och Spanien som minst lika bra som den svenska, i vart fall om det inte rör sig om mycket allvarliga sjukdomar. Normalt behöver man inte ta några extra försäkringar om man bosätter sig i något av dessa länder. Även i Portugal håller den allmänna sjukvården rimlig standard, säger Jörgen Grönlund.