par som kollar datorn

Foto: uber images/Adobe stock

Så fungerar pensionssystemet

Boende & Ekonomi I det nya pensionssystemet har den enskilde individen ett stort ansvar för sin framtida pension. Vi guidar dig så att du får bättre koll!

Att planera och att spara till pension är egentligen inte så svårt. I en undersökning som Pensionsmyndigheten själv låtit göra oroar sig dock uppemot en tredjedel av de svarande över pensionen.

– I många fall grundar det sig i att man inte känner att man har koll och att man är rädd för att pengarna inte kommer att räcka den dag man går i pension, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Oavsett hur ung eller gammal du är; Börja med att skaffa dig en koll på din samlade pension just nu genom att logga in på minpension.se. Här kan man se en översikt på de delar som din kommande samlade pension består av.

Pensionen som pyramid

Den kan beskrivas som en pyramid där den första delen – basen – består av den allmänna pensionen, i vilken inkomstpension och premiepension är beståndsdelar. Andra våningen i pyramiden är tjänstepension som betalas in av arbetsgivare och den tredje nivån – toppen – består av privat pensionssparande.

Monica Zettervall
Monica Zettervall. Foto: Pensionsmyndigheten.

– På minpension.se kan du få en prognos över hur mycket du kan förväntas få i total pension vid olika pensionsåldrar, till exempel om du väljer att ta ut pensionen vid 63, 65 eller 70 års ålder.

Nästa steg är att värdera sin pension. Räcker pengarna? Vissa utgifter kommer att vara lika andra kommer att minska när du slutar arbeta. Till exempel kanske du inte kommer att äta lunch ute lika ofta, inte åka lika mycket bil eller så kanske du inte längre behöver månadskort för kommunala färdmedel.

Tredje steget är att agera.

– Det viktigaste för pensionen är att man arbetar, helst heltid, och gärna så länge som möjligt. Till skillnad från det gamla pensionssystemet så är alla år i arbetslivet viktiga för din slutliga pension. Se också till att du har en tjänstepension via din anställning, finns det kollektivavtal på din arbetsplats så får du tjänstepension.

Privat pensionssparande

Det kan för vissa vara bra att ha ett extra privat pensionssparande, det gäller framförallt de som inte har tjänstepension från sin arbetsgivare.

– Även företagare behöver ha ett extra sparande till pension, eftersom de inte har någon tjänstepension som de flesta anställda har.

 

Det viktigaste för pensionen är att man arbetar, helst heltid, och gärna så länge som möjligt.

Monica Zettervall

 

Grupper som ligger i farozonen för att få en låg pension är till exempel människor som inte hunnit tjäna in så mycket till sin pension, om man har kommit sent i livet till Sverige och endast bott här ett fåtal år. Småföretagare som saknar tjänstepension, och måste ta ett större ansvar själva för pensionen är en annan grupp.

– Ska man generalisera grovt så kan många kvinnor riskera att få relativt låga pensioner på grund av att de arbetar deltid i större utsträckning än män och att de tar en större del av föräldraledigheten. Dessutom är lönerna lägre i många kvinnodominerade yrken.

En sak som hon menar få känner till är att om man är gift kan den med högst inkomst föra över den framtida premiepensionen till den med lägre inkomst.

– På så vis kan man i viss mån kompensera ”pensionsbortfallet” för den förälder som kanske har jobbat deltid när barnen var små.

Påverka pensionen

Men även som pigg ålderspensionär kan man påverka pensionen.

Smart fakta

Att arbeta, helst heltid, så länge som möjligt, uppbära tjänstepension och därutöver pensionsspara är grunden för att få en bra månatlig pension.

– Från och med januari det år du fyller 66 betalar du mindre skatt, både på pension och på arbetsinkomst. Det är väldigt fördelaktigt att fortsätta arbeta efter 65 års ålder, om man har möjlighet och orkar. Du får mer pengar i fickan eftersom mindre pengar går till skatt, samtidigt som du fortsätter att tjäna in pengar till din allmänna pension på den lön du får.

Något som man kan behöva hjälp med inför pensionering är att planera i vilken ordning och hur man ska utlösa tjänstepension och privat pensionssparande.

– Många underskattar sin livslängd och tar ut tjänstepensionen under ett fåtal år istället för under en längre tid. Det leder till att pensionen sjunker vid en viss ålder, då tjänstepensionen upphör. Vi får många samtal om detta till Pensionsmyndigheten. Vi kan ge generella råd om detta, men i slutänden är det den enskilde som måste fatta beslut om hur man vill ta ut sin pension.