FOTO: Andy Ilmberger/Adobe stock

Tinnitus – det finns hjälp att få

Hälsa & skönhet Risken att drabbas av tinnitus ökar med stigande ålder och är särskilt vanligt bland seniorer med någon typ av hörselskada. Alldeles för få får behandling.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Mellan tio och femton procent av alla vuxna svenskar har tinnitus, vilket innebär att man upplever ljud som inte har någon känd källa.Tinnitus förekommer på många olika nivåer, somliga som har tinnitus upplever inte att de blir särskilt störda i sin vardag, medan andra lider mycket av sina tinnitusrelaterade besvär.

– Somliga upplever tinnitus som att det brusar, medan andra upplever att det tjuter i öronen. Tinnitus kan inte botas, men det finns mycket man kan göra själv eller genom att ta hjälp av en audionom eller öronläkare, säger Mia Gårdhagen, legitimerad audionom och försäljningschef på Oticon.

Ta hjälp

Många seniorer med tinnitus söker inte professionell hjälp för att minska sina problem. Ett viktigt budskap från Mia Gårdhagens sida är därför att man bör söka sig till hörselvården för att reda ut orsakerna bakom sin tinnitus. Det kan nämligen orsakas av många olika faktorer, exempelvis olika typer av läkemedel, stress eller att man samtidigt har en hörselnedsättning.

– Det finns många olika behandlingsmetoder som kan lindra tinnitusrelaterade besvär, exempelvis ljudterapi, mental träning, meditation, avslappningsövningar eller att skaffa hörapparat. De bidrar till att minska individens fokus på de ljud som orsakas av tinnitus. Ingen som besväras av tinnitusrelaterade ljud ska behöva begränsa sin vardag i onödan med tanke på att det finns hjälp att få, oavsett vilken typ av tinnitus man har, säger Mia Gårdhagen.

Mia Gårdhagen.
Mia Gårdhagen.

Obalans i hörselsystemet

Många människor hör ljud som inte har någon yttre ljudkälla. Ljudet kan uppfattas som ett högfrekvent pip, ett lågfrekvent surr, en syrsa, en cirkelsåg eller ett helt plåtslageri.

– Samlingsnamnet för denna typ ljud är tinnitus. Tinnitus är ett symtom och ingen sjukdom och hör ofta samman med någon typ av hörselnedsättning, säger Lotta Hannu, legitimerad audionom på Bra Hörsel.

Tinnitus beror oftast på en obalans i hörselsystemet men kan också bero på eller förvärras av spänningar i nacke och axlar, stress, oro eller bett och käk-problem. Ibland kan tinnitus orsaka negativa tankar och det kan kännas jobbigt. Det i sin tur kan leda till ytterligare spänningar, stress, irritation och sömnsvårigheter.

Hörapparater kan lindra

Ju snabbare du söker hjälp, desto lättare blir det att bryta den onda cirkeln. Vår hjärna är ”plastisk” vilket innebär att det går att lära sig att inte reagera lika starkt på tinnitusljudet och därmed blir också upplevelsen annorlunda.

– Har du en hörselnedsättning är det en god idé att prova hörapparater. De förstärker omgivningsljuden och gör att din tinnitus inte framträder lika tydligt, säger Lotta Hannu.

– Ibland kan brusapparater vara till god hjälp för att distrahera hjärnan att inte fokusera på tinnitus. Du är själv med och ställer in bruset för att det ska lindra så optimalt som möjligt. Vi vet hur svårt det är att beskriva ljud, säger Lotta Hannu.