par på cykel

Foto: Mirko/Adobe stock

Välkomna till friheten

Krönikan "Livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något”. Så sa Hasse Alfredsson i en av de kända ”Lindeman”-historierna.

Tänk att en del sanningar varar längre än andra. Inom det medicinska fältet brukar vi säga att varje medicinsk sanning har en halveringstid på cirka fem till tio år. Hade någon sagt att magsår ska behandlas med antibiotika när jag började läsa medicin, skulle alla ha skrattat. Nu är det regel.

Vi i Sverige formligen översköljs av information om hur vi ska sköta oss för att få ett bättre liv, och i synnerhet ett längre liv. Alla vet att överviktsproblematiken tilltar samtidigt som forskning visar att medellivslängden som nu är cirka 80 för män och 84 för kvinnor fortsätter att öka. En framtida medellivslängd på 120 år är ingen orimlighet.

Tyvärr är också nästan varannan 90-åring så pass dement att vi bör tala om livskvalitet.

Med vad förlänger vi livet? Det är innehållet som räknas. Själv är jag 55+ och det har plötsligt slagit mig att jag har blivit äldre. Det finns speciella boenden för människor i min ålder. Bilden i spegeln stämmer inte överens med min egen bild av mig. Några av de saker jag en gång kunde göra, har försvunnit.

 

Fyll dina dagar med liv, istället för att fylla livet med innehållslösa dagar.

Mikael Sandström

Nåväl, det om yttre fysiska faktorer, hur är det då med inre faktorer? Min förmåga att påverka min omgivning och tillvaro har faktiskt ökat, mina möjligheter att bestämma själv är bättre än någonsin.

Den samlade medicinska sakkunskapen är på det hela taget rätt enig om hur vi ska hantera frågan om hur vi bör leva våra liv för att hålla. Måttlighet ordineras: Rök inte, drick måttligt, ät nyttigt, träna ofta och stressa inte.

Det som skett är att vi stirrar oss blinda på målet. Som intensivvårdsläkare har jag suttit med vid dödsbädden tusentals gånger. Jag har ännu aldrig hört någon säga, ”Jag skulle varit mera på jobbet ”.

Acceptera det vi inte kan ändra på och ändra på det du kan. Fyll dina dagar med liv, istället för att fylla livet med innehållslösa dagar. Vi 55-plussare har verkligen den möjligheten. Det bästa i livet har bara börjat. Välkomna till friheten.

Mikael Sandström

Mikael Sandström